Meny

Regler

 

2. Den tävlande

2.1. Man/kvinna som under tävlingsåret uppnått en ålder av minst 18 år har möjlighet att delta. Den tävlande skall ha erfarenhet av simning i öppet vatten och den fysiska förmågan att tävla minst tre timmar sammanhängande.

3. Tävlingen

3.1. De tävlande omväxlande springer och simmar längs snitslad stig/väg och skall passera via de kontroller som finns längs banan. Förflyttningen innebär såväl simning i öppet vatten som löpning längs stigar, spångar och gångbanor.

3.2. De tävlande får inte ta emot hjälp från utomstående, tävlingsfunktionärs assistans är undantaget.

3.3. Avvikelser från den snitslade vägen, utebliven passage över kontrollerna och/eller brister i den obligatoriska utrustningen leder till diskvalifikation. Tävlingsledningen har i samråd med Karlstad kommun och Mariebergsskogen AB fått tillstånd att bedriva tävlingen längs snitslad/markerad väg. Brister i utrustningen innebär en risk för de tävlande.

3.4. Det finns tre/två stationer med vätska och energi längs banan.

3.5. Sjukvårdsresurs kommer att vara cykelburen och tillkallas via funktionärer/följebåtar.

3.6. Långdistanstävlingen sker i par. Singeltävlingen i dam- och herrklass.

3.8. Starten sker genom “masstart” inom respektive distans, segrar gör den deltagare/det lag som i respektive klass först passerar mållinjen.

4. Utrustning

4.1. All utrustning som laget/deltagaren ställer upp med på startlinjen skall medföras längs hela banan till mål, avvikelse leder till diskvalifikation.

4.2. Obligatorisk utrustning: 
våtdräkt eller neoprenväst/neoprenbyxor, nummerväst som tillhandahålls av arrangören och som under hela loppet ska bäras ytterst, badmössa som tillhandahålls av arrangören och som ska finnas på huvudet under alla simningar.

4.3. Rekommenderad utrustning: simglasögon, löparskor med sula för varierad terräng, visselpipa och första förband i vattentät förpackning. Ev vattenflaska/”camelback”.

4.4. Tillåten utrustning:
 simfenor, cyklop, snorkel, handpaddlar, simdolme, midjeväska/ryggsäck och draglina.

5. Tidtagning

5.1. Tidtagningen startar vid gemensam startsignal och de tävlandes sluttid fås då lagets “andra” medlem har passerat mållinjen.

5.2. Officiell resultatlista presenteras live på hemsidan via race.se

 

6. Ansvar

6.1. Den tävlande deltar i Karlstad SwimRun på egen risk. Tävlingsförsäkring ingår inte i startavgift.

6.2. Den tävlande skall känna till reglerna och följa dessa. Närvaro för samtliga tävlande på raceinfo innan start.

6.3. Det är obligatoriskt att efter bästa förmåga hjälpa medtävlande eller andra lag som råkat i nöd.

6.4. Tävlande skall visa hänsyn till funktionärer, ortsbefolkning, markägare och betesdjur.

6.5. Tävlande skall följa funktionärs uppmaning och eventuella tillrättavisande.

6.6. Om tävlande tvingas bryta tävlingen skall detta meddelas utan fördröjning, till funktionär.

6.7. Nedskräpning längs banan är absolut förbjudet. Allt som medförs från start skall medföras till mål. Skräp får slängas i papperskorg vid vätskestationerna.

6.8. Anmälan till Karlstad SwimRun är bindande. Vid sjukdom eller skada som renderar återbud återbetalas ingen startavgift. Däremot kan man överlåta anmälan till annat lag, se villkor nästa punkt.

6.9. Mot erläggande av en administrativ avgift om 200 kronor kan man göra ändringar i laget. Dessa ändringar görs på plats i samband med tävlingsdagen och ändringar kan göras fram till 30 minuter innan start.

7. Regler

7.1. Reglerna skall följas av tävlande, brott mot dessa leder till diskvalifikation.

7.2. Regelverket följs upp av funktionärer och tävlingsledning.

7.3. Genom att betala in startavgiften har de tävlande accepterat tävlingsreglerna.

8. Säkerhet

8.1. De tävlande inom laget ansvar för varandras säkerhet
.

8.2. De tävlande får under vistelsen i vattnet inte vara separerade med mer än 15 meter

8.3. Om laget behöver assistans under vattenvistelsen skall armen föras över huvudet i svepande rörelser för att påkalla funktionärs uppmärksamhet.

8.4. De tävlande får vid landförflyttning inte vara separerade med mer än 15 meter

8.5. Tävlingsledningen kan hindra lag från att fortsätta tävlingen om de anses så trötta att deras egen säkerhet är i fara.

8.6. Det är absolut förbjudet att dyka ned i vattnet.

9. Media, samarbetspartners och sponsorer

9.1. Tävlande ger sitt medgivande till att bilder tagna av tävlingsorganisationen eller av press får användas i tävlingens marknadsföring eller i press/media.

9.2. Nummervästar får ej klippas eller vikas så att eventuella sponsorers logotyper ej exponeras på avsett sätt. Samarbetspartners har rätt att exponera sin verksamhet efter samråd med tävlingsledningen.

9.3. De tävlande har rätt att bära personliga sponsorers logotyper på sin utrustning

Samarbetspartners